Nss Senaatti sil Insinööriliitto Sähkötarkastusyhdistys SKOL

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys

Rakentamisen suunnittelijapätevyydet on uudistettu 2014 voimaan tulleen uuden Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Myös sähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmä on uusiutunut. Vuoden 2016 alusta lähtien myönnetään uuden järjestelmän mukaisia pätevyyksiä.

Järjestelmän mukainen pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun henkilön perus- ja lisäkoulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut vaatimukset.  Uudet rakennussähkösuunnittelijan pätevyyden vaativuusluokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Nämä ovat nimityksiltään samat kuin muiden suunnittelualojen pätevyysluokat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan.

Pätevyyttä haetaan pätevyysjärjestelmän tällä internetsivulla olevalla lomakkeella sekä sen liitteillä. Niitä ovat muun muassa kopio tutkintotodistuksesta sekä tiedot opintosuorituksista, suunnittelukokemuksesta ja lausuntoreferensseistä. Lautakunnan kokoukset 2019 ovat 7.3., 29.8. ja  3.12.

Järjestelmän keskeiset periaatteet on koottu alla olevien linkkien taulukoihin:

Pätevyyden myöntää lautakunta, joka koostuu Sähkösuunnittelijat NSS ry:n, Senaatti-kiinteistöjen, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n, Sähköinsinööriliitto ry:n, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n ja Insinööriliitto ry:n edustajista. Sähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmän sihteerijärjestönä toimii NSS ry.

Hakemuksen toimitusosoite:
Rakennussähkösuunnittelun pätevyyslautakunta c/o Sähkösuunnittelijat NSS ry, Takomotie 8, 00380 Helsinki
Kuoreen merkintä ”Sähkösuunnittelijan pätevyys”
TAI sähköpostilla osoitteeseen webmaster@nssoy.fi

Pätevyystodistuksen käsittelymaksu: 
Käsittelymaksu on edelleen 70 euroa + alv 24 %.