Nss Senaatti sil Insinööriliitto Sähkötarkastusyhdistys SKOL

UKK

Kysymys: Mitä tapahtuu vanhoille sähkösuunnittelijan pätevyyksille?
Vastaus: Vanhat pätevyydet ovat voimassa kuten ne on myönnetty (7 vuotta myöntämishetkestä). Vanha rekisteri löytyy edelleen osoitteesta http://nssoy.fi/index.php/sertifiointi/paetevyysrekisteri

Kysymys: Voidaanko vanhojen hakemusten liitteitä käyttää uudessa järjestelmässä?
Vastaus: Kaikkien pitää hakea henkilökohtaisesti uusia pätevyyksiä uusilla lomakkeilla kaikkine vaadittavine liitteineen.

Kysymys: Jos pätevyyttä haetaan siirtymäsäännöksen perusteella, riittävätkö vanhat teillä jo olevat tiedot?
Vastaus: Myös siirtymäsäännöksen perusteella pätevyyttä haettaessa täytyy olla mukana kaikki vaadittavat liitteet.

Kysymys: Täytyykö siirtymäsäännöksen perusteella haettaessa olla mukana todistus koulutuksesta?
Vastaus: Ei. Siirtymäsäännöksen perusteella hakevat täyttävät ainoastaan hakulomakkeen ja liitteen 4.

Kysymys: Mistä löytyvät määritelmät erittäin vaativalle sähkösuunnittelulle?
Vastaus: Suunnittelutehtävien vaativuusluokat on määritelty taulukossa http://www.sähkösuunnittelu.fi/data/uploads/pdf/suunnittelutehtavan_vaativuus_taulukko.pdf

Kysymys: Kuinka pitkältä ajalta tarvitaan työtodistusliitteitä?
Vastaus: Kopio viimeisestä työtodistuksesta riittää.